Сертификации

С фитокозметичните продукти на L’Erbolario можете да бъдете близо до хората, животните и околната среда, в полза на устойчивото развитие.

Ние от L’Erbolario:

не сме възложили на външни изпълнители в трети страни нито един етап от производството ни, още по-малко в страни, в които правата на човека и основните права на работниците са потъпкани или се прибягва до детския труд или работа в робски условия;

Международния стандарт за прекратяване на тестовете върху животни
придържаме се към Международния стандарт за прекратяване на тестовете върху животни, гарантиран от LAV (Лигата срещу вивисекцията). От основаването си през 1978 г. L’Erbolario следва политика на неприбягване до тестове върху животни и от 2006 г. насам, след като европейските стандарти започнаха да ограничават и след това постепенно забраниха използването на тестовете върху животни за козметични цели, се присъедини към Стандарта;

EСистемата за екологично управление
от 2002 г. насам приехме Системата за екологично управление UNI EN ISO 14001, която има за цел да намали въздействието върху околната среда;

Нулево въздействие”/“Impatto Zero®” (Lifegate Energy)
Използваме електрическа енергия, самостоятелно произведена в нашия фотоволтаичен парк от 200 кВт, която допълваме с енергия с “Нулево въздействие”/“Impatto Zero®” (Lifegate Energy);

въздействието върху околната среда
използваме винаги нови инженерни решения, за да сведем до минимум въздействието върху околната среда;

Green PE и Green PET
винаги сме активни в търсенето на екологично чисти опаковки, като предпочитаме рециклирани материали, които на свой ред могат да се рециклират, и пластмасови материали, като, например, Green PE и Green PET, получени от възобновяеми източници като захарна тръстика. Като по този начин също намаляваме емисиите на CO2;

FSC
За всички артикули от хартия използваме само сертифицирана хартия FSC®, съгласно строгите екологични и социални стандарти на Forest Stewardship Concil® в подкрепа на доброто и отговорно управление на горските ресурси;

RSPO
ние сме почетни членове на RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) и подкрепяме тази международна организация, основана с амбициозната и важна цел за насърчаване на отглеждането и използването на устойчиво палмово масло и производни продукти;

ICEA
всички наши селскостопански дейности, от 2005 г. насам, са сертифицирани от ICEA (Институт за етично екологично сертифициране) съгласно Рег. CE 834/07 за биологично земеделие (код на оператор IT ICA C517);

FAI
допринасяме за финансирането на дейността на FAI (Италиански фонд за околна среда) в качеството ни на;

Ten Thousand Gardens в Африка
подкрепяме проекта "Ten Thousand Gardens в Африка" на Фондацията с нестопанска цел в обществена полза Slow Food за биологичното разнообразие.

Хибискус, цвете за Африка
създадохме и подкрепяме, редом с Green Cross Italia, проекта "Хибискус, цвете за Африка".

Защото ние в L'Erbolario мислим, че истинската красота трябва винаги да има етичен профил.

Естествената красота на 100% италиански

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

Ерба Козметика ООД
официален представител на L'Erbolario за България

София, България

Тел: +359 877 455 933 (в работни дни от 9:00 до 19:00ч.)

info@verdecosmetica.bg

Company with Environmental Management System

Company with Environmental Management System

L'Erbolario uses zero impact renewable energy

L'Erbolario uses zero impact renewable energy

We have always been Cruelty-Free

We have always been Cruelty-Free

L'Erbolario uses FSC-certified paper

L'Erbolario uses FSC-certified paper